Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Bao gồm cả cán bộ, công chức phường, xã)

Lĩnh vực

Nội Vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố; Gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ dịch vụ công thành phố; Gửi qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Đăng ký
Quay lại