Danh sách thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcBiểu mẫuThời gian QĐĐăng ký
1Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Bao gồm cả cán bộ, công chức phường, xã)8Đăng ký
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Hiển thị: bản ghi/trang.