Danh sách thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcBiểu mẫuThời gian QĐĐăng ký
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3Đăng ký
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3Đăng ký
3Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12Đăng ký
     
     
     
     
     
     
     
Hiển thị: bản ghi/trang.