HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG DÂN

Bước 1
Từ Trang chủ, công dân chọn "Đăng ký" để khởi tạo tài khoản

Bước 2
Điền thông tin theo form mẫu. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

Bước 3
Bấm đăng ký để mở tài khoản.

II.HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Bước 1
Từ Trang chủ, công dân chọn "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống

Bước 2
Từ Trang chủ, công dân chọn "Các loại dịch vụ" để bắt đầu

Bước 3
Công dân tìm kiếm các thủ tục cần đăng ký, click vào tên thủ tục cần đăng ký, hệ thống hiển thị thông tin về thủ tục

Bước 4
Xem thông tin hướng dẫn, tải biểu mẫu đính kèm. Để thực hiện đăng ký, công dân chọn "Đăng ký" hệ thống hiển thị thông tin đăng ký

Bước 5
Điền thông tin theo form mẫu, click "Tiếp tục"

Bước 6
Chọn tài liệu đính kèm tương ứng, click "Tiếp tục"

Bước 7
Chọn mức độ thực hiện dịch vụ công, hình thức thanh toán, click "Tiếp tục"

Bước 8
Gửi hồ sơ, hệ thống thông báo xác nhận đăng ký vào email. Công dân click vào địa chỉ trong email để xác thực gửi hồ sơ trực tuyến